Teatre Auditori la Vila Joiosa

C/ Concepción Aragonés, 2

Noticia

FELIPE RAMIS 2023

Certamen que compta amb una llarga trajectòria que respalda l'interés d'un gran nombre dels participants per presentar les seues propostes en cada convocatòria.

Fins al dia 20 de setembre és el termini de presentació d'obres, les quals s'han d'enviar a: certamenes.cultura@villajoyosa.com .

La dotació del premi és de 2.000 euros. Es podrà concedir un únic guardó per aquesta quantitat o bé dividir-la en un primer premi de 1.700 euros i un àccesit de 300 euros, o bé declarar desert un o l'altre, si s'estima que no es donen les condicions de qualitat suficients. El veredicte s'emetrà el dia 26 d'octubre d'enguany.
---

Certamen que cuenta con una larga trayectoria que respalda el interés de gran cantidad de los participantes por presentar sus propuestas en cada convocatoria.

Hasta el día 20 de septiembre es el plazo de presentación de obras que se deben remitir a: certamenes.cultura@villajoyosa.com .

La dotación del premio es de 2.000 euros. Se podrá conceder un único galardón por esta cantidad o bien dividirlo en un primer premio de 1.700 euros y un áccesit de 300 euros, o bien declarar desierto uno o el otro, si se estima que no se dan las condiciones de calidad suficientes. El veredicto se emitirá el día 26 de octubre de este año.